امور کلاس ها

سخنان ارزشمند:

عدم تشکیل درس اصول سرپرستی مشخصه 177

عدم تشکیل کلاس آقای دهقانی نیا

قابل توجه دانشجویان رشته الکتروتکنیک( برق صنعتی)

آخرین مهلت تحویل پروژه ( آقای ویسی)

برگزاری کلاسهای جبرانی (خانم علیزاده)

برگزاری کلاس جبرانی (گروه الکتروتکنیک آقای تیموری)

برگزاری کلاسهای جبرانی آقای ویسی ( گروه الکتروتکنیک برق صنعتی)

برگزاری کلاس جبرانی آقای البرجی

عدم تشکیل کلاسهای آقای ویسی

عدم تشکیل کلاسهای آقای خاکسار

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاسهای آقای واعظی

کل صفحات: 2