دانشکده سما تهران تهرانسر

سخنان ارزشمند:

عدم برگزاری کلاسهای خانم صلاح زاده

عدم برگزاری کلاسهای خانم صلاح زاده دروس سیستم عامل و کارگاه سیستم عامل روز دوشنبه 97/2/3

برگزاری کلاس جبرانی خانم میرزائی لیمویی

برگزاری کلاس جبرانی خانم میرزائی لیمویی درس حسابداری صنعتی مشخصه 321 یکشنبه 97/2/2 ساعت 13 الی 15 در کلاس 103 می باشد

برگزاری جلسه توجیهی درس کارآموزی آقای حمیدی نسب

برگزاری جلسه دوم توجیهی درس کارآموزی آقای حمیدی نسب روز دوشنبه 97/2/3 ساعت12 در کلاس204 می باشد

محل تشکیل کلاس های تربیت بدنی عمومی

ادامه مطلب

تبریک سال نو

ادامه مطلب

* اطلاعیه *

عدم تشکیل تمامی کلاسهای روز سه شنبه مورخ 96/12/22 از ساعت 12 ظهر به بعد

جلسه توجیهی کارآموزی دانشجویان خانم افتاده

ادامه مطلب

آدرس تلگرام آموزشکده

ادامه مطلب

قابل توجه کلیه دانشجویان

ادامه مطلب

* اطلاعیه بسیار مهم *

قابل توجه دانشجویان گرامی*
جهت اطلاع از تغییرات احتمالی در انتخاب واحد نیمسال دوم الزامیست پروفایل خود را مجددا چک نموده و در کلاسهای مربوط به خود حضور یابند.
ادامه مطلب

برگزاری جلسه توجیهی درس کارآموزی مریدسادات

برگزاری جلسه توجیهی درس کارآموزی مریدسادات روز سه شنبه 96/12/15 ساعت 13 الی 14و پنجشنبه 96/12/17 ساعت 17:30 الی 18:30 می باشد
کل صفحات: 125