دانشکده سما تهرانسر

اطلاعیه:

کلاس جبرانی درس دانش خانواده و جمعیت آقای عصاری مشخصه های 99،95،220 روز چهار شنبه مورخ 94/2/16 از ساعت 8 الی 11 برگزار میشود

جبرانی درس ریاضی عمومی 1 مشخصه 157 خانم میر صادق پور روز پنج شنبه مورخ 10/2/94 از ساعت 13 الی 15 تشکیل خواهد شد

جبرانی درس ریاضی عمومی 1 مشخصه 147 خانم میر صادق پور روز پنج شنبه مورخ 10/2/94 از ساعت 8 الی 10 تشکیل خواهد شد

کلاس درس استاد نامی روز سه شنبه 94/2/22 تشکیل نخواهد شد

کلاس جبرانی درس زبان انگلیسی خانم نامی روز یکشنبه مورخ 94/2/13 از ساعت 13 الی 15 برگزار می گردد

نخستین شماره ماهنامه علمی فناوری دانشکده سما تهرانسر

جهت دانلود نخستین شماره ماهنامه علمی فناوری دانشکده سما تهرانسر به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
ادامه مطلب

کلاس جبرانی درس زبان انگلیسی استاد نامی روز یکشنبه مورخ 94/01/30 از ساعت 15 الی 17 برگزار خواهد شد

کلاس خانم حسین زاده پنج شنبه مورخ 94/1/27 تشکیل نمی شود

کلاس آقای آزادی چهارشنبه مورخ 94/1/26 تشکیل نمی شود

کلاس جبرانی درس ریاضی عمومی 1 استاد چراغی روز 94/1/26 تشکیل خواهد شد

کلاس جبرانی درس ریاضی عمومی 1 خانم میر صادق پور مشخصه 147 روز 5 شنبه موخ 94/1/27 از ساعت 9:00 الی 11:00 تشکیل خواهد شد

کل صفحات: 13