دانشکده سما تهران تهرانسر

سخنان ارزشمند:

قابل توجه دانشجویان کامپیوتر

ادامه مطلب

عدم برگزاری کلاسهای خانم کیائی

عدم برگزاری کلاسهای خانم کیائی روز یکشنبه 96/11/29

عدم برگزاری کلاسهای خانم قسامی

عدم برگزاری کلاسهای خانم قسامی روزیکشنبه مورخ 96/11/29

سما تهرانسر را در تلگرام دنبال کنید

به منظور سرعت بخشیدن اطلاع رسانی و آگاهی دانشجویان از رویدادهای مهم خبری، دانشکده سما تهرانسر،خطوط تلگرام خبری خود را راه اندازی کرد.
ادامه مطلب

آخرین مهلت تحویل کارآموزی آقای بختیاری

آخرین مهلت تحویل کارآموزی آقای بختیاری روز شنبه 96/11/28 از ساعت 10 الی 11 می باشد

کسب مقام دوم تیم فوتسال آموزشکده سما تهرانسر

کلاس های روز یکشنبه 96/11/29 استاد مریم همتی تشکیل نمی گردد

ضمنا تاریخ کلاس جبرانی متعاقبا توسط مدرس مربوطه اعلام می گردد

جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی خانم افتاده

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویانی که با استاد حمیدی نسب کار آموزی دارند

کلا س توجیهی کار آموزی روز یکشنبه 96/11/29ساعت 9/30 برگزار می شود

قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر

ادامه مطلب

زمانبندی حذف و اضافه نیمسال 2-97-96

ادامه مطلب
کل صفحات: 123