دانشکده سما تهرانسر

سخنان ارزشمند:

عدم تشکیل کلاسهای آقای بلادی

ادامه مطلب

برگزاری جلسه توجیهی درس کارآموزی خانم اکرم میرزائی

ادامه مطلب

زمان جلسه توجیهی درس کارآموزی و پروژه استاد خانم ربیعی

زمان جلسه توجیهی درس کارآموزی استاد خانم جان محمدی

زمان جلسه توجیهی اساتید گروه معماری:مهندس علی وفاپور و مهندس اوجانی

جلسه توجیهی اساتید گروه معماری:مهندس وفاپور و خانم اوجانی97/07/30
ادامه مطلب

پیام تسلیت درگذشت "پدربزرگ" همکار گرامی ،سرکار خانم جمشیدی

قابل توجه رشته تربیت بدنی و دانشجویانی که تک درس تربیت بدنی را اخذ نموده اند

کلاس های" عملی " تربیت بدنی در حال تشکیل هستند و حضور دانشجویان الزامی می باشد

عدم تشکیل کلاس آقای حامدحاجی ابراهیمی زرگر

برگزاری جلسه توجیهی کارآموزی استادنجدی و خانم عبدلی روز شنبه 97/7/28

برگزاری جلسه توجیهی درس کارآموزی ( رشته الکتروتکنیک-برق صنعتی)

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس آقای شهریاری پور

ادامه مطلب
ادامه مطلب
کل صفحات: 108