دانشکده سما تهران تهرانسر

سخنان ارزشمند:

قابل توجه دانشجویان با استاد بادنج کلاس دارند

جبرانی برای کلاس آشنایی با قرائت قرآن روز سه شنبه مورخه 95/5/12

قابل توجه دانشجویان (خانم) کلیه رشته ها

قابل توجه دانشجویان با استاد محمد قاسم حاجی زاده کلاس دارند

کلاس جبرانی ریاضی عمومی (2) روز پنجشنبه مورخه 95/5/7

قابل توجه دانشجویان با استاد شرفی کلاس دارند

ارائه درس شیوه ارائه مطالب نوشتاری وگفتاری روز سه شنبه مورخه 95/5/19

قابل توجه دانشجویان با استاد بادنج کلاس دارند

کلاس جبرانی قرائت وروانخوانی قرآن روز چهارشنبه مورخه 95/5/6

قابل توجه دانشجویان که بااستاد بادنج کلاس دارند

کلاس جبرانی قرائت قرآن بامشخصه 79و80 روزسه شنبه مورخه 95/5/5

قابل توجه دانشجویان که با استاد بادنج کلاس دارند

کلاس جبرانی درس آشنایی با قرائت قرآن ورونخوانی روز چهارشنبه مورخه 95/5/6

قابل توجه دانشجویان بااستاد بادنج کلاس دارند

کلاس جبرانی استاد بادنج روز سه شنبه مورخ 95/5/5

قابل توجه دانشجویان با استاد مریم ظفرخواه کلاس دارند

کلاس جبرانی ریاضی عمومی استاد ظفرخواه روز سه شنبه مورخه 95/5/5

قابل توجه دانشجویان کامپیوتر بااستادافسانه شرفی کلاس دارند

برگزاری کلاس شیوه ارائه نوشتاری وگفتاری روزیکشنبه مورخه 95/5/3

بازدید از روستای ابیانه ی کاشان

بازدید از روستای ابیانه ی کاشان (مختص دانشجویان پسر معماری)
ادامه مطلب
کل صفحات: 89