دانشکده سما تهرانسر

سخنان ارزشمند:

عدم تشکیل کلاسهای دانشکده از ساعت 16

برگزاری امتحان میانترم حسابداری صنعتی1 و اصول حسابداری2( آقای تاج الدین)

عدم تشکیل کلاس آقای احسان نریمانی وخانم مهسا جمشیدی طهرانیان

عدم تشکیل کلاسهای خانم فتح الهی

عدم تشکیل کلیه کلاسهای دانشکده

عدم تشکیل کلاسهای خانم عابدینی

عدم تشکیل کلاسهای خانم خندان

عدم تشکیل کلاسهای خانم ارجمند

برگزاری جلسه جبرانی خانم اصغری و خانم تنها

زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت کاردانی پیوسته: شروع 98/9/2 ،پایان ثبت نام 98/10/30

زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت کاردانی پیوسته: شروع 98/9/2 ،پایان ثبت نام 98/10/30
ادامه مطلب

اطلاعیه برچسب تمدید کارت دانشجوئی و صدور کارت دانشجوئی

اطلاعیه برچسب تمدید کارت دانشجوئی و صدور کارت دانشجوئی
کل صفحات: 131