دانشکده سما تهران تهرانسر

سخنان ارزشمند:

زمان شروع کلاسها در فروردین ۹۷

ادامه مطلب

* اطلاعیه *

عدم تشکیل تمامی کلاسهای روز سه شنبه مورخ 96/12/22 از ساعت 12 ظهر به بعد

عدم تشکیل کلیه کلاسهای آقای غلامی روز دوشنبه

عدم تشکیل کلیه کلاسهای آقای غلامی روز دوشنبه 96/12/21

لغوکلیه کلاسهای خانم یوسفی و جلسه توجیهی کارآموزی

لغوکلیه کلاسهای خانم یوسفی و جلسه توجیهی کارآموزی روز یکشنبه 96/12/20

برگزاری جلسه توجیهی درس کارآموزی خانم یوسفی

برگزاری جلسه توجیهی درس کارآموزی خانم یوسفی روز یکشنبه 96/12/20 ساعت 16:30 می باشد

برگزاری جلسه توجیهی درس پروژه مالی آقای میرزاجانی

برگزاری جلسه توجیهی درس پروژه مالی آقای میرزاجانی روز شنبه 96/12/19 ساعت 16 می باشد

برگزاری جلسه توجیهی درس پروژه خانم منصوری ایجدانکی

برگزاری جلسه توجیهی درس پروژه خانم منصوری ایجدانکی روز شنبه 96/12/19 ساعت 10:30 درسایت D می باشد

زمان کلاس توجیهی پروژه مالی و همچنین زمان تحویل پروژه استاد معصومه میرزائی نژاد

شرح در ادامه مطلب

لغو کلاسهای جبرانی ریاضی عمومی و ریاضی پیش دانشگاهی خانم آبشناس

کلیه کلاسهای جبرانی ریاضی عمومی مشخصه 473 و ریاضی پیش دانشگاهی مشخصه 267 خانم آبشناس که در روز جمعه 96/12/18 هماهنگ نموده کنسل می باشد

جلسه توجیهی کارآموزی دانشجویان خانم افتاده

ادامه مطلب

بزگزاری جلسه توجیهی درس کارآموزی آقای پور اسد

برگزاری جلسه توجیهی درس کارآموزی آقای پور اسد روز چهارشنبه 96/12/16 ساعت11 الی 13در کلاس 205 می باشد
کل صفحات: 126