دانشکده سما تهران تهرانسر

سخنان ارزشمند:

کارگاه کلیات حقوق سرکار خانم لباف در روز پنج شنبه راس ساعت 14:30

کارگاه کلیات حقوق سرکار خانم لباف در روز پنج شنبه راس ساعت 14:30 برگزار خواهد شد.
ادامه مطلب

عدم برگزاری درس

عدم برگزاری درس (اقتصادکلان 2 )خانم الهام برکه روز دوشنبه 96/8/1

برگزاری جلسه توجیهی کارآموزی

جلسه توجیهی درس کارآموزی آقای پرویز عطائی روز دوشنبه 96/8/1 ساعت 17 الی 17:30 در کلاس304برگزار می گردد.

برگزاری جلسه توجیهی کارآموزی

جلسه توجیهی درس کارآموزی خانم سمانه عطائی روز دوشنبه 96/8/1 ساعت 12:45 در کلاس 304 برگزار می گردد.

نمایشگاه کتاب تخصصی رشته تربیت بدنی

نمایشگاه کتاب تخصصی رشته تربیت بدنی به مناسبت هفته تربیت بدنی با تخفیفات ویژه برای اساتید از 30مهر لغایت1آبان راهرو ورودی آموزشکده سما تهرانسر
ادامه مطلب

عدم برگزاری تمامی کلاس خانم مریم منصوری

عدم برگزاری تمامی کلاسهای خانم مریم منصوری دروس مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی در روز یکشنبه 96/7/30

عدم برگزاری درس والیبال خانم موسوی روز یکشنبه 96/7/30 دانشجویان دختر

عدم برگزاری درس والیبال خانم موسوی روز یکشنبه 96/7/30 دانشجویان دختر

برگزاری جلسه جبرانی درس مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی خانم منصوری مجومرد مشخصه 520 از ساعت 13 الی 15 ومشخصه 521 از ساعت 15 الی 16:30روز شنبه 96/7/29 برگزار می گردد.

برگزاری جلسه جبرانی درس مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی خانم منصوری مجومرد مشخصه 520 از ساعت 13 الی 15 ومشخصه 521 از ساعت 15 الی 16:30روز شنبه 96/7/29 برگزار می گردد.

جلسه توجیهی درس پروژه خانم پازوکی روز شنبه 96/7/29 ساعت 11:30 الی 12 در کلاس 205 برگزار می گردد.

جلسه توجیهی درس پروژه خانم پازوکی روز شنبه 96/7/29 ساعت 11:30 الی 12 در کلاس 205 برگزار می گردد.

جلسه توجیهی درس پروژه و کارآموزی خانم یوسف کرجی روز شنبه 96/7/29- از ساعت 12 الی 13 در کلاس 305برگزار می گردد.

جلسه توجیهی درس پروژه و کارآموزی خانم یوسف کرجی روز شنبه 96/7/29- از ساعت 12 الی 13 در کلاس 305برگزار می گردد.

کلاسهای آقای محمدعلی نوری رشته حسابداری دروس حسابداری شرکت های 2 و حسابداری مالیاتی روز پنجشنبه 96/7/27 تشکیل نمی گردد

کلاسهای آقای محمدعلی نوری رشته حسابداری دروس حسابداری شرکت های 2 و حسابداری مالیاتی روز پنجشنبه 96/7/27 تشکیل نمی گردد
کل صفحات: 129