دانشکده سما تهران تهرانسر

سخنان ارزشمند:

برگزاری جلسه توجیهی درس کارآموزی آقای مریدسادات

برگزاری جلسه توجیهی درس کارآموزی آقای مریدسادات روز شنبه 97/02/01 از ساعت 13 الی 14در کلاس 303 ضمنا حضور الزامیست

عدم برگزاری کلیه کلاسهای آقای لحمی

عدم برگزاری کلیه کلاسهای آقای لحمی روز جمعه 97/1/31

عدم برگزاری کلاسهای حسابداری مالی خانم نصیر پور

عدم برگزاری کلاسهای حسابداری مالی خانم نصیر پور روز پنجشنبه 97/1/30

عدم برگزاری کلیه کلاسهای آقای ویسی

عدم برگزاری کلیه کلاسهای آقای ویسی روز پنجشنبه 97/1/30

عدم برگزاری کلاس خانم معصومه رزم آرا درس ریاضی عمومی و مقدمات آمار

عدم برگزاری کلاس خانم معصومه رزم آرا درس ریاضی عمومی و مقدمات آمار روز پنجشنبه 97/1/30

عدم برگزاری کلاسهای خانم کاتوزیان

عدم برگزاری کلاسهای خانم کاتوزیان روز پنجشنبه 97/1/30

برگزاری جلسه توجیهی درس کارآموزی رشته الکتروتکنیک( برق)

برگزاری جلسه توجیهی درس کارآموزی رشته الکتروتکنیک( برق) در تاریخهای 97/1/23 و97/1/30 از ساعت 13 الی 14 می باشد و حضور کلیه دانشجویانی که کارآموزی اخذ نموده اند الزامیست

محل تشکیل کلاس های تربیت بدنی عمومی

ادامه مطلب

تبریک سال نو

ادامه مطلب

* اطلاعیه *

عدم تشکیل تمامی کلاسهای روز سه شنبه مورخ 96/12/22 از ساعت 12 ظهر به بعد

جلسه توجیهی کارآموزی دانشجویان خانم افتاده

ادامه مطلب
کل صفحات: 125