دانشکده سما تهرانسر

سخنان ارزشمند:

عدم تشکیل فیریک پیش مشخصه 419 (آقای آئینه وند)

برگزاری کلاس جبرانی حسابداری مالیاتی دانشجویان پسر (خانم یوسفی)

برگزاری امتحان میانترم درس ریاضی پیش دانشگاهی (خانم آبشناس)

برگزاری کلاس جبرانی درس حسابداری مالیاتی (خانم یوسفی)

جلسه تحویل پروژه آقای سعیدمسکینی

عدم تشکیل کلاس آقای زرگر

برگزاری کلاس جبرانی کاربرد رایانه در تربیت بدنی (آقای برزگر)

عدم تشکیل کلاسهای آقای پوراسد ینگجه

مسابقه چیدمان سفره شب یلدا،همراه با جوایز نفیس

مسابقه چیدمان سفره شب یلدا،همراه با جوایز نفیس

اردوی 5 روزه مشهد مقدس،ویژه خواهران،نیمه دوم بهمن

اردوی 5 روزه مشهد مقدس،ویژه خواهران،نیمه دوم بهمن

انتصاب جناب آقای ابراهیم شکوری به عنوان دبیر کل فدراسیون فوتبال

انتصاب جناب آقای ابراهیم شکوری استاد گروه تربیت بدنی به عنوان دبیر کل فدراسیون فوتبال
کل صفحات: 114