دانشکده سما تهرانسر

سخنان ارزشمند:

عدم تشکیل کلاسهای آقای ویسی

عدم تشکیل کلاسهای خانم عابدینی

عدم تشکیل کلاسهای آقای لحمی

عدم تشکیل کلاس خانم خوش خلقت ( زبان خارجه)

عدم تشکیل کلاسهای خانم خرم

عدم تشکیل درس دانش خانواده و جمعیت

آدرس مجموعه های ورزشی شهرک استقلال و شهرک دریا

راهنمای ثبت نام ورودی های جدید (بهمن ماه)

ادامه مطلب

اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود ( بهمن ماه 97)

ادامه مطلب
ادامه مطلب

جلسه توجیهی درس کارآموزی گروه معماری

موضوع:درس کارآموزی و پروژه مالی

کل صفحات: 120