دانشکده سما تهران تهرانسر

سخنان ارزشمند:

قابل توجه دانشجو یان که با استادسحر افتاده کلاس دارند

کلاسهای استاد افتاده روز دوشنبه مورخه 95/12/2وروز چهارشنبه مورخه 95/12/4 تشکیل نمی شود

عدم تشکیل کلاس آقای ویسی روز پنجشنبه 95/12/5 دروس ایمنی در برق- مبانی دیجیتال - آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی

عدم تشکیل کلاس آقای ویسی روز پنجشنبه 95/12/5 دروس ایمنی در برق- مبانی دیجیتال - آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی

عدم تشکیل کلاس آقای دلیریان

عدم تشکیل کلاس آقای دلیریان دروس حسابداری شرکتهای 2 و حسابداری مالیاتی روز پنجشنبه 95/11/28

جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی خانم اکرم میرزائی روز چهارشنبه 95/12/04ساعت 13 الی 12 در کلاس 303 برگرزار می گردد

جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی خانم اکرم میرزائی روز چهارشنبه 95/12/04ساعت 13 الی 12 در کلاس 303 برگرزار می گردد

کسب مقام دوم در چهارمین دوره مسابقات بین المللی سازه های ماکارونی SBC

کسب مقام دوم تیم پژوهشی دانشکده سما تهرانسر در چهارمین دوره مسابقات بین المللی سازه های ماکارونی SBC
ادامه مطلب

عدم تشکبل کلاس آقای حسینی سعیداوی درس حقوق تجارت روز چهارشنبه 95/11/27

عدم تشکبل کلاس آقای حسینی سعیداوی درس حقوق تجارت روز چهارشنبه 95/11/27

آخرین مهلت تحویل درس کارآموزی نیمسال اول 96-95 آقای حمیدرضا اشرفی روز پنجشنبه 95/11/28 از ساعت 13:30 الی 13 در دانشگاه می باشد

آخرین مهلت تحویل درس کارآموزی نیمسال اول 96-95 آقای حمیدرضا اشرفی روز پنجشنبه 95/11/28 از ساعت 13:30 الی 13 در دانشگاه می باشد

عدم تشکیل کلاس خانم صبور

کلاس خانم صبور درس اصول سرپرستی روز پنجشنبه 95/11/28 تشکیل نمی گرد دو
ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس خانم میر رحیمی دروس فیزیک دانشگاهی و فیزیک الکتریسیته روز چهارشنبه 95/11/27

عدم تشکیل کلاس خانم میر رحیمی دروس فیزیک دانشگاهی و فیزیک الکتریسیته روز چهارشنبه 95/11/27

عدم تشکیل کلاس خانم عسگری روز چهارشنبه مورخ95/11/27 دوس ریاضی عمومی و ریاضی پیش دانشگاهی

عدم تشکیل کلاس خانم عسگری روز چهارشنبه مورخ95/11/27 درس ریاضی عمومی و ریاضی پیش دانشگاهی

دانلود فرم های خام کارآموزی

جهت مشاهده برروی لینک ادامه مطلب کلیک نمایید
کل صفحات: 107