دانشکده سما تهرانسر

سخنان ارزشمند:

برگزاری مسابقه اکسل

ادامه مطلب

برگزاری مسابقه اسکیس

ادامه مطلب

برگزاری مسابقه نقص یابی خودرو

ادامه مطلب

برگزاری بخش شفاهی مسابقات سراسری قرآن و عترت

دوشنبه 3 دی ماه 97 سالن آمفی تئاتر ساعت 8 صبح
ادامه مطلب

تحویل پروژه آقای کورانی مسکنی

برگزاری کلاس جبرانی خانم خرم (گروه معماری)

برگزاری کلاس جبرانی مبانی کامپیوتروبرنامه نویسی ( خانم جان محمدی)

برگزاری کلاس جبرانی آقای بابک البرجی

برگزاری کلاسهای جبرانی خانم صلاح زاده

عدم تشکیل فیریک پیش مشخصه 419 (آقای آئینه وند)

برگزاری کلاس جبرانی حسابداری مالیاتی دانشجویان پسر (خانم یوسفی)

کل صفحات: 114