دانشکده سما تهران - تهرانسر

اطلاعیه:

اطلاعیه کلاس جبرانی استاد میرحبیب حسینی درس ریاضی عمومی 1 مشخصه 117در تاریخ 94/03/12 به شرح ذیل می باشد:

کلاس استاد خانم آقا گلی چهارشنبه 94/03/06 تشکیل نمی گردد و تحویل پروژه روز شنبه 94/03/09 از ساعت 14/00 در دانشکده انجام می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد آقای عصاری: کلاس استاد آقای عصاری درس دانش خانواده و جمعیت " مشخصه 99 " ساعت 30/13 روز چهارشنبه 06/03/94 به ساعت 00/16 موکول شده است. امور کلاس ها

اطلاعیه جبرانی:قابل توجه دانشجویان معماری استاد خانم شاهانی

عدم تشکیل کلاس استاد خانم رحیمی یکتا و تاریخ کلاس جبرانی درس زبان خارجه مشخصه 273 روز سه شنبه94/03/05

قابل توجه دانشجویان درس تربیت بدنی استاد خانم کریمی:

اطلاعیه امتحان میان ترم زبان فارسی خانم بهرامی رهنما دانشجویان گروه شاغلین روز پنجشنبه ها

خودروسازان موافقت اولیه برای افزایش قیمت 15 درصدی را گرفتند

جزوه درس اقتصاد خرد استاد آقای محمودی آلاشتی

برای دانلود جزوه درس اقتصاد خرد استاد آقای محمودی آلاشتی به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

اطلاعیه کلاس جبرانی استاد خانم سلیمانی درس هندسه ترسیمی مشخصه 199 به شرح ذیل:

اطلاعیه کلاس جبرانی ریاضی پیش دانشگاهی استاد خانم بغدادچی به شرح ذیل می باشد:

پنجشنبه 94/03/07
کل صفحات: 26