دانشکده سما تهرانسر

سخنان ارزشمند:

ثبت نام در مقطع کاردانی پیوسته نیمسال اول 98-97

ثبت نام در مقطع کاردانی پیوسته نیمسال اول 98-97 دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شد
ادامه مطلب

ثبت نام در مقطع کاردانی پیوسته،مهر97

ثبت نام در مقطع کاردانی پیوسته نیمسال اول 98-97 دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شد
ادامه مطلب

معرفی رشته های دانشکده سما تهرانسر

ثبت نام مقطع کاردانی پیوسته نیمسال اول 98-97
ادامه مطلب

آغاز پذیرش بدون کنکور دانشکده سما تهرانسر

ثبت نام بر اساس سوابق تحصیلی در مقطع کاردانی پیوسته نیمسال اول 98-97
ادامه مطلب

ثبت نام دانشکده سما تهرانسر آغاز شد

پذیرش براساس سوابق تحصیلی در مقطع کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شد
ادامه مطلب

آغاز پذیرش دانشجو،بدون آزمون سما تهرانسر

ثبت نام بر اساس سوابق تحصیلی در مقطع کاردانی پیوسته نیمسال اول 98-97
ادامه مطلب

برگزاری اردوی 10 روزه نهاوند (رایگان)

قابل توجه دانشجویان معماری و کامپیوتر

ارائه درس کارآموزی و پروژه،در ترم تابستان
ادامه مطلب

آخرین مهلت تحویل کارآموزی خانم عطاءالهی

آخرین مهلت تحویل کارآموزی خانم اصغری

تمدید ثبت نقل و انتقال و میهمانی نیمسال اول 98-97

آخرین مهلت ثبت نام نقل و انتقال و میهمانی نیمسال اول 98-97
کل صفحات: 108