دانشکده سما تهران تهرانسر

سخنان ارزشمند:

قابل توجه دانشجویان رشته معماری کلاس جبرانی استاد شاهانی روز جمعه مورخ95/2/17

کلاس جبرانی استاد شاهانی روز جمعه مورخ95/2/17 درس طراحی معماری1مشخصه290

کلاس جبرانی استاد بهمن قدیمی روز 2شنبه مورخ95/2/13 از ساعت 17:30الی 19:30

کلاس جبرانی استاد بهمن قدیمی روز 2شنبه درس مدیریت مالی مشخصه15مورخ95/2/13 از ساعت 17:30الی 19:30

عدم تشکیل کلیه کلاسهای استاد سرکشیکی روز 3شنبه مورخ95/2/14

کلیه کلاسهای استاد سرکشیکی روز 3شنبه مورخ95/2/14 تشکیل نمیشود

کلاس جبرانی استاد کوثری روز 2شنبه درس آشنایی با معماری جهان مشخصه262مورخ 95/2/13 از ساعت 14:45 الی 16:15

کلاس جبرانی استاد کوثری روز 2شنبه درس آشنایی با معماری جهان مشخصه262مورخ 95/2/13 از ساعت 14:45 الی 16:15

اردوی یک روزه مراسم گلابگیری کاشان،ویژه دانشجویان خواهر

عدم تشکیل کلاس استاد خانم طیبه موسی پور،یکشنبه 95/02/19

درس دانش خانواده و جمعیت

اردوی یک روزه مراسم گلابگیری کاشان، ویژه دانشجویان خواهر

جهت مشاهده به ادامه مطلب مراجعه فرمایید ....

کلاس استاد کورانی مسکنی درس اصول حسابداری 2 مورخ 95/2/15 برگزار نمی شود جهت مشاهده تاریخ جبرانی درس مطلب را مطالعه نمایید

کلاس اصول حسابداری 2 استاد کورانی مسکنی چهارشنبه مورخ 15 اردیبهشت برگزار نمی گردد و جبرانی آن در تاریخ 10 اردیبهشت ساعت 8 صبح خواهد بود

اجراي طرح ورزشگاه بدون زباله در مسابقات تنیس روی میز منطقه دانشگاه آزاد توسط دانشجویان دانشگاه سما تهرانسر

اجراي طرح ورزشگاه بدون زباله در مسابقات تنیس روی میز منطقه دانشگاه آزاد توسط دانشجویان دانشگاه سما تهرانسر

کسب مقام چهارم در مسابقات استانی تنیس روی میز توسط دانشجویان دانشکده سما تهرانسر

کسب مقام چهارم در مسابقات استانی تنیس روی میز توسط دانشجویان دانشکده سما تهرانسر

عدم تشکیل کلیه کلاسهای استاد سنجابی روز4شنبه مورخ8/2/95

کلیه کلاسهای استاد سنجابی روز4شنبه مورخ8/2/95 تشکیل نمیشود
کل صفحات: 77